Norengros Kjosavik AS

Norengros Kjosavik AS

I en salgsorganisasjon som Norengros Kjosavik er tempoet høyt og stressnivået til tider det samme. For å gjøre det bra i et tøft marked, må vi prestere hver dag. Det å ta vare på de ansatte og legge til rette for at de ansatte tar vare på seg selv, for å kunne yte optimalt, er noe vi er opptatt av i vår organisasjon. I den senere tid, har vi satt enda høyere fokus på fysisk aktivitet og har flere ulike tilbud, aktiviteter som også blir brukt i et kulturbyggingsperspektiv. Det å høre Kjetil Sælen holde sitt foredrag «Ta vare på livet og prestèr bedre» for store deler av våre ansatte, passet veldig bra. Han presenterer viktigheten av og gevinstene ved å være i fysisk aktivitet på en jordnær og tankevekkende måte. Kjetil formidler godt, med glimt i øyet! Foredraget anbefales på det sterkeste. Inger Merethe Bjerkreim, HR-ansvarlig