Om AKTIV TRIVSEL AS


Aktiv Trivsel AS er et selskap i Bergen som jobber med å motivere til økt fysisk aktivitet i befolkningen. Vi ønsker å bidra til bedre helse og mindre livsstilsykdommer. Vi ønsker også å sette fokus på alle de fordelene et fornuftig fysisk aktivitetsnivå gir det enkelte mennesket, bedriftene de jobber for og samfunnet.

Dette gjør vi gjennom å tilby motivasjonskonseptet AVANTAS AKTIV og gjennom foredragsvirksomhet rettet mot både bedrifter/organisasjoner og ungdom/foresatte.