Tolletaten

Tolletaten

Vi inviterte Kjetil Sælen for å holde foredraget sitt "Ta vare på livet og prester bedre". Alle vet at fysisk aktivitet er viktig, men Sælen klarte gjennom sitt engasjement og vinkling å gjøre alle tilstedeværende ekstra bevisst på konsekvenser og muligheter man selv har i forhold til å ta vare på seg selv i en stressende hverdag.

Delen som gikk på spesielle utfordringer rundt skiftarbeid traff spikeren midt på hodet.

Takk for et meget bra foredrag.

Trond Osland
Kontorsjef
Grensekontrollseksjonen Gardermoen