Løten Kommune

Løten Kommune

Gjennom Norengros Johs Olsen AS ble jeg invitert til en renholdsmesse hvor Kjetil Sælen holdt et foredrag med overskriften; «Ta vare på livet og prester bedre». Hovedbudskapet var å bli klar over effekten av fysisk aktivitet for å kunne prestere best mulig på jobb.

Sælen formidler budskapet på en fantastisk troverdig god måte, han bevisstgjorde verdien av fysisk aktivitet for både vår fysiske og mentale helse.  Hans måte å formidle på, engasjerte oss på en slik måte at de 60 minuttene seansen varte gikk veldig fort.  Og allerede etter de første 10 minutter visste jeg at dette foredraget skal også mine renholdere få oppleve.

Hjertelig takk!

Anne Kristin Knudsen,

virksomhetsleder Løten kommune