Frende Forsikring

Frende Forsikring

Vi inviterte alle våre ansatte til ca en time med Kjetil Sælen og foredraget "Ta vare på livet og prester bedre". Våre ansatte opplevde dette som både inspirerende og morsomt. Det ga litt ekstra energi i hverdagen, og ble et positivt avbrekk med gode påminnelser om viktigheten av litt daglig fysisk aktivitet.

Anne Therese Vonheim
HR-Direktør