FOREDRAG FOR BEDRIFT

Foredrag for bedrift:

Foredrag om hvordan ditt fysiske aktivitetsnivå påvirker helsen din og gjør deg i stand til å gjøre en bedre jobb. Preges du og din bedrift av en prestasjonskultur? Hvordan påvirkes hjernen vår av fysisk aktivitet? Er fysisk form bare en privatsak? Hvor mye skal til, og hva er belønningen?

Eget foredrag for arbeidstakere med skiftarbeid

Hvorfor er det ekstra viktig for slike grupper å være fysisk aktive? Hvilke konsekvenser kan lite eller dårlig søvn medføre? Hvordan kan den enkelte selv bidra til bedre søvn?

Foredragene varer ca. 70 minutter

  Team